Hoe word ik gelukkig?

Goed kunnen sporten, een leuke vrouw trouwen, een mooi huis kopen? Jezus heeft een andere suggestie. Ja zelfs meer dan een suggestie. Hij verkláárt inwoners van Zijn Koninkrijk gewoon gelukkig. Hoe dat werkt? Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo word jij gevormd door de woorden van Jezus. Zijn woorden zijn scheppingskracht, ze botten uit en dragen vrucht in jouw leven. Zo werkt het ook met de mysterieuze zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede. Jezus heeft het daar over de levenshouding van burgers van Zijn Koninkrijk. Wat als eerste voor hen geldt, is blijkbaar dat ze gelukkig zijn. Geluk hoef je dus niet te presteren, het wordt je gewoon toegezegd en het groeit vanzelf in jouw leven. Hoe? Laten we een aantal zaligsprekingen eens onder de loep nemen…

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel

Als je je niet meer groot hoeft te houden, omdat je weet en er eerlijk voor uitkomt: ‘ik ben een klein mens’, dan is er ruimte in je hart. Ruimte voor God. Hij zal die ruimte innemen, want voor Hem ben je nooit te klein.

We doen zo hard ons best om nederig te zijn

Hoe we gewoonlijk met dit woord van Jezus omgaan is dat we hard ons best doen om nederig te zijn. Tragisch, want op deze manier groeit onze trots over ons nederig-zijn – en dan bouwen we daar onze zekerheid weer op. Echt nederig zijn we zomaar niet. Misschien moeten we dat ook maar gewoon zeggen tegen God: ‘Heer, ik weet niet of ik zo nederig genoeg ben, maar erbarm U over mij’.

Wie zo met God omgaat, die maakt God steeds nederiger over zijn eigen harde proberen. Zo groeit je verbazing en je vreugde over je redding. Gods invloed op je leven wordt groter: in een gesprek krijg je bijvoorbeeld zomaar woorden van Hem. Of een taak komt zomaar op je pad. Je merkt dat Hij zich geeft aan jou, de nederige van hart. Dat is diep geluk – wat je zomaar krijgt.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

Leven op aarde is een worsteling. Er is tegenspoed, leed en anderen die op je neerkijken. Hoe kun je dat overleven? Onze impuls is een barrière op te trekken. Te denken in ‘wij’ tegenover ‘zij’. Maar die barrières schaden ons leven. Jezus zegt: heb lief! Het kost moed om zacht te zijn. Toch is het geluk voor de zachtmoedigen, want zij hebben geen barrières in zichzelf. Geen wrok. Geen haat. Geen bitterheid en geen trots of jaloezie. Zo, zonder barrières, staan de sluizen naar God altijd voluit open. Op volle kracht schenkt God de moed en kracht om zachtmoedig te zijn.

Die gave hebben wij nodig, want we worden opgevoed om hard te zijn. Te scoren. We denken dat de sterken en de praatjesmakers de leiders zijn van de klas en de vriendengroep. Maar dat is niet zo. De zachtmoedigen wekken vertrouwen. De zachtmoedigen verspreiden begrip en liefde. Zo bezitten zij het land en zijn zij de leiders ervan.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

Het leven is ingewikkeld en de wereld is verward. Je wordt door zoveel dingen in beslag genomen. Je hart stroomt vol met allerlei gedachten en informatie, en het was er al zo vol met allerlei bezigheden en begeerten. Dat alles maakt je hart rommelig. Je merkt dat je daar moe van wordt en het blijft maar galmen in je hoofd ‘drukdrukdruk’. Zo is het moeilijk om God te zien in je leven en vergeet je Hem al snel.

Zuiverheid van hart is echter: één ding willen

Zuiverheid van hart is echter: één ding willen. Daarom ligt er geluk in dit gebed: ‘Eén ding verlang ik: Hem te ontmoeten in Zijn tempel’ (ps. 27:4). Maar hoe kan dat in de overvloed van gedachten en bezigheden? We kennen immers ons hart: het neigt ernaar om de geschapen dingen te aanbidden in plaats van de Schepper. Dan verliezen we ons aan die computergame of focussen we ons teveel op die nieuwe spijkerbroek. Hoe verkrijgen wij die zuiverheid van hart?

Paulus wijst Timotheus daarin de weg (1 Tim4:5): Dank God voor alle geschapen dingen, dan is het geheiligd door het gebed. Dank God voor je computergame en je spijkerbroek. Dank God onder alles. Dan zul je Hem zien in alle situaties, in het hele volle leven. Dan merk je zijn liefde op tussen de bezigheden door. Dan put je nieuwe kracht, omdat je Hem verwacht. Gelukkig ben jij.

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden

Het vraagt sterke en stoere mensen, die jagen naar vrede en die ook vinden. Ze onttrekken zich niet aan het leven, maar zijn er volop in aanwezig. Ze zijn ook aanwezig in conflicten. Springen tussenbeide. Vangen soms de klappen op. Sluiten compromissen. Vrede stichten is blijven staan waar anderen vluchten. Vrede stichten is zeker niet het conflict vermijden omwille van de lieve vrede. Dat is laf. Maar God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (2 tim1:7).

Juist burgers van het Koninkrijk van de hemel zijn vredestichters, omdat hun innerlijke vrede is geschonken. Het is goed tussen God en ons, door het offer en de opstanding van Jezus Christus. Er is vrede. Deze diepste vrede stroomt vanuit ons hart over in onze relaties met anderen. In die bijbelse vrede, die shalom die ons leven omvat, bloeit ons leven op. Het geeft ons diep geluk.

Hé wat een leuk idee!Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel

Dit is wel een heel raar woord van Jezus. Vervolging is afschuwelijk, zowel een smalende blik van een jaargenoot omdat je christen bent, als de ontberingen die christenen in Noord-Korea lijden. Jezus maakt ons hier duidelijk dat wij betrokken zijn nij de worsteling van God met de wereld. Hij wil zijn liefde kwijt. Hij heeft het beste met de wereld voor. Maar mensen zijn weerspannig en eigenwijs. Ze willen het geluk niet krijgen, maar grijpen. Ze willen hun troon niet afstaan, maar zelf bestijgen. Ze willen geen mens zijn, maar god. Daarom is er een worsteling, waarin wij worden meegezogen.

Hoewel ook wij weten van die weerstand tegen God in ons eigen hart, hebben wij die drang tot eigengerechtigheid mogen opgeven. Daar zijn wij van verlost en van bekeerd. Dat juk dragen wij niet langer. We zijn geborgen bij God vanwege Jezus’ gerechtigheid en niet vanwege die van ons. Dat maakt ons lichtvoetig en blijmoedig. Ook omdat wij weten dat de uitkomst van de worsteling vaststaat: God wil altijd het beste en Hij overwint. De aarde zal vol zijn van Zijn heerlijkheid en vreugde. Dat is geluk, zelfs in pijn en vervolging.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s