Een wankel geloof bedreigt je leven

Ons leven is als een huis. Het fundament is het geloof dat ons draagt. De begane grond bestaat uit onze gedachten en overwegingen. Het dak wordt gevormd door onze daden en keuzes. Een zwak fundament zorgt voor scheve muren, scheuren en breuken en zelfs instortingsgevaar. Daarom is het zo belangrijk dat ons geloof sterk is.

In de vroege kerk is er daarom over de vraag ‘wat is een sterk geloof’ veel discussie geweest. Uiteindelijk zijn er een aantal ketterijen geïdentificeerd als funderingsproblemen: de gedachtegangen die schade brengen aan het geloof.

Ketterijen blijven ons verleiden en de kracht van ons geloof verzwakken

Met het identificeren ervan is het probleem van die ketterijen echter niet opgelost. Ze leven nog steeds voort, als onkruid komen ze telkens opnieuw naar boven in onze eigen harten en gedachten. Zo verzwakken ze ons geloofsfundament en slopen ze ons leven. Hieronder de vijf ketterijen die ons blijven verleiden en de kracht van ons geloof verzwakken:

Marcionisme

Marcion was de zoon van een bisschop en hij maakte een onderscheid tussen de strenge Schepper-God van het Oude Testament en de liefdevolle Verlosser-God van het Nieuwe Testament: dat waren naar zijn overtuiging twee verschillende goden. Voor Marcion was het dus uitgesloten dat verlossing ook maar iets met de schepping te maken had: alleen de slechte God hield zich immers bezig met stof en materie en creatie. Verlossing in je leven, uitkomst en redding hield dus vooral in: verlossing uít deze werkelijkheid.

Het idee dat God ons redt door juist in te grijpen ín deze geschapen werkelijkheid was iets ondenkbaars voor Marcion. En als we onder de invloed van deze ketterij komen, is dat het ook voor ons. We geloven echt wel in God en in Zijn Redding en dat Hij zal komen. Maar we houden er domweg geen rekening mee dat dat ook al geldt voor het hier en nu. Het gevolg is dan dat onze gebeden vaag en krachteloos worden. Een gebed om genezing, een gebed om het slagen van een zakelijke deal, een gebed om mooi weer – dat krijg je niet meer over je lippen, omdat je er ten diepste pertinent niet in gelooft dat God nieuwe dingen kan scheppen of herstellen.

Docetisme

Verwant aan het Marcionisme is het Docetisme. Dat is de diepe overtuiging dat het enkel en alleen gaat om het geestelijke facet van het leven. Niet de buitenkant, maar de binnenkant. Niet de zaken van de wereld, maar de zaken van de ziel wegen het zwaarst en moeten altijd voorrang krijgen. Het klinkt heel vroom op het eerste gezicht, maar echte Docetisten kunnen niet meer genieten van het geschapene. Een ijsje in de zon, een prachtige wandeling, nieuwe schoenen, een filmmarathon met bier & chips, een sportwedstrijd – dat is allemaal veel te plat voor ons als het Docetisme ons geloof heeft aangetast.

De remedie hiertegen is telkens weer mediteren over het leven van de Here Jezus. Hij heeft hier op aarde niet zomaar eventjes snel een klus uitgevoerd, maar Hij is een baby geworden en heeft de tijd genomen om het leven te vieren met de mensen om zich heen. Hij was timmerman en maakte mooie dingen. Hij genoot van eten en alcohol (Mat 11:19) en mooie bloemen en feesten. En als Hij dat deed, dan is het misschien voor ons ook wel een goed idee.

Hé wat een leuk idee!

Pelagianisme

Pelagius was een Britse monnik en hij kreeg het aan de stok met Augustinus omdat hij leerde dat er geen erfzonde was. Met andere woorden: Pelagius was ervan overtuigd dat de mens op wilskracht gewoon de goede beslissingen kan maken. Het is natuurlijk wel fijn dat Jezus is gekomen, maar eigenlijk heb je Hem alleen nodig als je hebt gezondigd. God is er voor de zwakken, niet voor de sterken.

‘Ik kan het zelf wel’ – die gedachte, dat is de ketterij van het Pelagianisme. Deze overtuiging is schadelijk voor ons leven, omdat we dan Gods genade, Zijn hulp en bijstand beperken tot enkel en alleen het uitwissen van onze zonden. Terwijl Jezus ons het leven in al zijn volheid biedt (Joh. 10:10)!

Montanisme

Montanus was in een priester in dienst van de godin Cybele. Na zijn bekering bekleedde hij al snel het ambt van bisschop in de stad Pepuza. Montanus verwachtte de zeer spoedige wederkomst van Christus en zocht in alles de leiding van de Heilige Geest – vooral door de profetie.

De charme van deze beweging en de reden waarom ook wijzelf hieraan snel ten prooi vallen, is het accent op het spectaculaire: Montanus en de betrokken profetessen hadden een direct lijntje met God. De valkuil hiervan is echter dat de omgang met God en zelfs het handelen van God beperkt blijft tot dat spectaculaire: tekenen, wonderen, profetieen, visioenen en genezingen.

Gods handelen beperken tot het spectaculaire laat een hele schrale verborgen omgang over

Als we Gods handelen definiëren tot en vastleggen in een heel klein gedeelte van het leven, dan blijft het voor de rest best wel stil. Natuurlijk, God geeft beelden en kan soms hoorbaar tot je spreken. Maar als we Gods handelen beperken tot die twee aspecten, dan houden we een hele schrale verborgen omgang met Hem over. Laten we God niet beperken tot het grote noch tot het kleine.

Apollinarisme

Apollinarius was de bisschop van Laodicea en hij mengde zich in het gesprek over de verhouding van de menselijke en de goddelijke natuur in de Here Jezus. Kort gezegd was het zijn overtuiging dat Jezus niet echt mens was. Jezus was anders.

En natuurlijk was dat ook zo. Jezus was ook God. Maar wat is het toch een gemakkelijk en verleidelijk excuus voor ons om Jezus’ aanwijzingen en oproepen snel naast ons neer te leggen. Je naaste liefhebben als jezelf. God liefhebben met al je kracht. Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. ‘Ja, dat kon Jezus inderdaad. Maar Hij was anders, Hij was niet mens zoals wij’ – en dat is de ketterij van het Apollinarisme die ons zwak maakt.

Goddank was Jezus écht mens zoals wij, met pijn en moeite en verdriet en teleurstelling. Maar met dat al was zijn leven vooral een goed leven, tot eer van God. Hij heeft het volbracht en Hij biedt ons zijn hulp en genade door Zijn Geest om ook zo te leven tot Gods eer.

 

Het geloof is het fundament van je leven. Welke andere bedreigingen zie jij die dat fundament verzwakken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s