Mogen we Islamitische Staat haten?

Zo’n vijftien mannen in blauwe overall lopen achter elkaar, vastgehouden en geboeid door even zoveel soldaten. Professioneel gefilmd zie je hoe hun beulen langs een bak lopen waaruit ze één voor één een mes halen. De mannen in overall moeten knielen – en… even later worden ze allemaal onthoofd. De terroristen van de Islamitische Staat (IS) hebben weer toegeslagen. Wij in het westen kijken met afgrijzen toe…

Er gaat geen dag voorbij of het Journaal heeft wel een nieuwsbericht over IS. Het lijkt ver weg, maar als je ziet wat deze terreurbeweging in naam van de islam doet, kan het je gewoon niet koud laten. Daar komt nog bij dat de IS haar strijd ziet als een strijd tegen ‘the armies of the cross’, oftewel tegen het ‘christelijke westen’. Is de islam echt wel zo’n vredelievende godsdienst, zoals wel wordt gezegd? En als ‘ze’ dat dáár doen, hoe zit het dan met de moslims in ons eigen land? Zijn die wel te vertrouwen?

Kortom, de verhalen en beelden over het geweld van IS en aanverwante bewegingen, roepen veel emoties los. Wat moeten we daarmee? Hoe geven we ruimte aan onze gevoelens?

Onbegrip / twijfel

Een belangrijke emotie of gedachte heeft ermee te maken dat we het gewoon niet begrijpen. Hoe kan het dat dit soort vreselijke dingen gebeuren? Waarom laat God dit toe? Daar zijn vanuit de Bijbel best dingen over te zeggen, maar echt begrijpen zullen we het nooit. Wel kunnen we met al onze vragen en twijfels bij God terecht. Maak eventueel een kyrie-gebed (gebed om ontferming). Bid daarin voor de slachtoffers van de IS-terreur en leg God de vragen voor waarmee je zit.

Boosheid

We zijn terecht boos en verontwaardigd over het IS-geweld. Je kunt daarbij denken aan Psalm 2, waar de dichter uitroept: ‘Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?’ (vers 1). Om er even later op te laten volgen: ‘Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten’ (vers 4) We geloven dat God óók boos en verontwaardigd is over dit geweld.

We geloven dat God óók boos en verontwaardigd is over dit geweld.

Daarom kunnen we onze boosheid met Hem delen in ons gebed. De islam, en zeker ook de IS-vorm daarvan, is een ‘samenspannen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde’ (Ps. 2:2).

Onzekerheid

Het moslim-extremisme roept misschien onzekerheid op over je eigen geloof. Mogelijk heeft iemand wel eens tegen je gezegd dat de Bijbel net zo gewelddadig is als de Koran (wat trouwens niet zo is, want nergens roept de Bijbel ons op om geweld te gebruiken, integendeel). Hoe komt het dat wij soms zo onzeker zijn? Moslims (én ex-moslims) vinden het westerse christendom vaak zwak. ‘Wij stáán tenminste ergens voor’, zeggen ze dan, ‘maar jullie lijken je zelfs te schamen voor je eigen geloof.’ Daar zit wat in. Juist als christenen mogen we stáán voor ons geloof, of beter: voor Jezus, die de enige Naam is waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12). Christen-zijn is geen hobby, maar een zaak van levensbelang.

Hé wat een leuk idee!

Angst

Een EO-onderzoek van november vorig jaar liet iets opvallends zien: als het gaat over de islam speelt angst bij christenen een grotere rol dan bij niet-christenen. Christenen zijn banger dan niet-christenen.

Christenen zijn banger dan niet-christenen

Aan de ene kant is dat begrijpelijk: christenen zien waarschijnlijk duidelijker hoe gevaarlijk de islam is. Dat hoeven we niet weg te poetsen. Tegelijkertijd mogen we onszelf ook deze vraag stellen: ‘Waar zijn we eigenlijk bang voor?’ Heeft dat niet te maken met de onzekerheid over ons geloof? Even scherp gezegd: waarom zijn moslim-terroristen níet bang om te sterven en wij wel? Natuurlijk, IS-strijders zijn fanatici en wij niet, daar heeft het mee te maken. Maar toch… misschien een vraag om met elkaar over te praten: waar zijn we eigenlijk bang voor? Welke betekenis heeft hier ons vertrouwen op God?

Haat

Een heel menselijke en begrijpelijke emotie is die van haat tegenover terroristen die mensen onthoofden en andere slechte dingen doen. Ook dát mogen we niet zomaar wegpoetsen. IS-strijders zijn echt ‘onze’ vijanden; laten we dus vooral bidden tegen het kwaad dat zij aanrichten. Met woorden uit de berijmde versie van Psalm 39 mogen we het vragen: Heere, verbreek de arm van de goddelozen (vers 9, oude berijming). Maar dan is er ook de oproep van diezelfde psalm: ‘Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad’ (vers 8). Of denk aan de – zeker in dit verband – bijna onbegrijpelijke oproep van Jezus: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen’ (Matth. 5:44).

Veroordeling

Uit het EO-onderzoek blijkt nóg iets opvallends: orthodoxe protestanten zijn erg negatief over de islam, terwijl ze zelf nauwelijks of geen contact met moslims hebben. Ondertussen is in dezelfde groep de bereidheid om met moslims in contact te treden, drie keer zo groot als onder niet-christenen. Moeten we daar niet wat mee? Gewoon ontmoetingen organiseren met jonge moslims in Nederland? Of in je eentje eens een gesprek aangaan over wezenlijke dingen? Je zult ontdekken dat de meeste van hen ook maar ‘gewone mensen’ zijn – hoe dan ook mensen aan wie God Zijn liefde kwijt wil.

 

Eerder gepubliceerd in de PIT

Eén gedachte over “Mogen we Islamitische Staat haten?”

 1. In het islamitische wereldbeeld is er meer dan 1400 jaar oorlog, omdat de niet-moslims nog steeds bestaan.In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen!…

  Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Twee keer ging het net goed.De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie. De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat…De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…

  Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden hierover zei? …„Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.”…Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën!Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal….Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones…

  Veel mensen zijn nog steeds niet bewust van het feit, dat de wereld de facto in oorlog is met de islam,al 1400 jaar, die met een global jihad een wereldkalifaat: „De heerschappij is alleen voor Allah.”(Koran:12:40)…:„Ongelovigen/niet-moslims zijn onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Het zijn de slechtsten der schepselen” (Koran- 98:6)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193)…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)… “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Koran 8:13)… „Doodt de afgodendienaren/niet-moslims waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag”(Koran- 9:5)…„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard” (Koran 9:29)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)… „Een Kafir (niet-moslim) mag onthoofd worden” (Koran 47:4)… „Een Kafir mag geterroriseerd worden” (Koran: 8:12)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)….„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…enz,enz…

  Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!.. ..Vrede er zal zijn, wanneer iedereen wordt gedwongen om binnen de beperkingen van de islam te leven…De Syrisch-Amerikaanse Wafa Sultan/ex moslima zei:”Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden.”….

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s